Køb og salg af fast ejendom

En af vores særlige specialer er køb og salg af fast ejendom, herunder såvel andels-, anparts- og ejerboliger. Vi følger markeder nøje, og vi kan rådgive om de forskellige ejendomstyper, finansieringsmuligheder og gennemgå handlens dokumenter for ubehagelige overraskelser.

 

Når du køber en bolig, har du fra lovgivers side en fortrydelsesret på seks hverdage fra købsaftalen er underskrevet. Denne ret er dog ikke helt omkostningsfri, da du skal betale en kompensation til sælger på 1 pct. af købesummen.

Et advokatforbehold er derimod en ”ekstra” og gratis fortrydelsesret, der løber sideløbende med den lovbestemte fortrydelsesret.Et advokatforbe- hold giver dig (din advokat) ret til at ændre i og annullere købsaftalen uden omkostninger til sælger.

Hvis du vil sælge din faste ejendom er vi behjælpelig med at udarbejde en købsaftale og indhente handlens dokumenter. Vi er med dig fra start til slut.

Entrepriseret & lejeret

I entrepriseret bistår vi såvel bygherrer som entreprenører med indgåelse af entreprise- aftaler og konfliktløsning.For løbende at opdatere sin viden på området er advokat Søren Bang Monrad medlem af Det Danske Selskab for Byggeret og Danske Ejendomsadvokater.

Inden for lejeretten bistår vi såvel udlejere som lejere med indgåelse af lejekontrakter, genforhandling af lejekontrakter og konflikt- løsning.Derudover bistår vi udlejere med inkasso og udsættelsessager.For løbende at opdatere sin viden på området er Advokat Søren Bang Monrad medlem af Det Danske Selskab for Boligret.

Andelsbolig-, Grund- og Ejerejerforening

Vi yder rådgivning og konfliktløsning til mange andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger, primært i Hovedstadsområdet. Vi samarbejder med flere ejendomsadministratorer. 

 

Udover rådgivning og konfliktløsning bistår vi også andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger med afholdelse af generalforsamlinger.

Hvis I som andelsbolig-, ejer- og grundejer-foreninger skal have tinglyst nye vedtægter eller tillæg til nuværende vedtægter, så har vi stor erfaring i at rådgive foreninger herom, samt bistå ved alt omkring tinglysningen.

Retssager

​Advokat Søren Bang Monrad bestræber altid at forlige tvisterne i klientens favør, da det kan være dyrt og tidskrævende at føre retssager.

En retssag bør derfor altid være sidste alternativ.

Hvis det ender med en retssag, repræsenterer vi klienten og undersøger altid mulighederne for retshjælpsforsikrings- dækning eller fri proces.

Advokat Søren Bang Monrad har stor erfaring med at føre retssager og afholdelse af syn og skøn vedrørende henholdsvis rettigheder over fast ejendom, mangler ved fast ejendom, lejeret, foreningsforhold primært i andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger, samt entrepriseret.